Δημιουργία προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο

Το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. προσφέρει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας την δυνατότητα δημιουργίας προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του Ε.Κ.Π.Α., με σκοπό την παροχή δικτυακής πρόσβασης στους επισκέπτες του Ιδρύματος.

Για βοήθεια σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας δημιουργίας προσωρινών λογαριασμών μπορείτε να διαβάσετε την σελίδα τεκμηρίωσης της υπηρεσίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οδηγίες σύνδεσης,καθώς και τις περιοχές κάλυψης μπορείτε να επισκευθείτε τις Σελίδες Υποστήριξης της υπηρεσίας.

Σύνδεση Χρήστη